Instytut Ronalda Reagana
O Instytucie - rejestry

Instytut im. Ronalda Reagana jest fundacją zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000240580. Rejestracja została dokonana w dniu 6 września 2005 roku.

Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa, a jego fundatorami są Marcin Bonicki i Jerzy Rzędowski.

REGON 140612683
NIP 522-285-70-92