Instytut Ronalda Reagana
O Instytucie - misja

Ronald Reagan był człowiekiem wiary, był chrześcijaninem i nie próbował twierdzić, że religia jest kwestią prywatną. Nie, religia jest religią wyznawaną przez dane społeczeństwo, ma przeto charakter społeczny i powinno to znaleźć swoje odbicie w publicznych obyczajach i prawodawstwie.

Ronald Reagan był amerykańskim patriotą. Z pewnym charakterystycznym – a trochę dziwacznym dla nas – patosem, Reagan na każdym kroku pokazywał swój gorący patriotyzm, szczerą wiarę, że Ameryka jest krajem wybranym przez Boga, obiecaną ziemią, gdzie ludzie zbudują raj.

Ronald Reagan nie wierzył w państwo, nie wierzył w urzędników, odrzucał nierzeczywisty świat biurokracji, przepisów i regulacji. Reagan wierzył w ludzi, w siłę wolnej przedsiębiorczości, której państwo nie zastąpi, którą może tylko niepotrzebnie ograniczać.

Połączyć wolność ekonomiczną z wiarą w Boga i miłością do Ojczyzny – to przesłanie Ronalda Reagana. To idea, którą chcemy przekazać polskiemu społeczeństwu i polskim elitom.

Zespół IRR