Instytut Ronalda Reagana
O Instytucie - cele i zasady działania

Długofalowym celem Instytutu im. Ronalda Reagana jest opracowywanie i popularyzowanie programów oraz projektów służących rozwojowi gospodarki, wzmacnianiu fundamentów państwa prawa, a także pobudzaniu aktywności obywateli w sferze publicznej. Cel ten być może kiedyś uda się urzeczywistnić, jeśli czas i możliwości pozwolą na coś więcej niż hobbystyczne gromadzenie wiedzy o życiu i działalności publicznej Ronalda Reagana.

Dlaczego akurat Reagan? W naszym przekonaniu znajomość jego długoletniej działalności politycznej, a zwłaszcza prezydentury, to rzecz niezbędna dla wszystkich, którym zależy na budowie bezpiecznego, skutecznego i zarazem taniego w utrzymaniu państwa wolnych i zamożnych obywateli.

Na naszej stronie gromadzimy materiały poświęcone Reaganowi i jego polityce, wspomnienia, informacje i relacje z bieżących wydarzeń poświęconych 40. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Zainspirowani działaniami i poglądami Reagana, pozwalamy sobie również na wyrażanie własnych poglądów na temat wolności, państwa, gospodarki – rzecz jasna w przypływie pychy liczymy, że patron naszego przedsięwzięcia traktowałby je jako bliskie własnym.

Będziemy wdzięczni za nadsyłanie wszelkich materiałów poświęconych Ronaldowi Reaganowi i prezentujących jego dorobek.

Zespół IRR