Instytut Ronalda Reagana
Szczecin: Ronda Reagana i Żołnierzy Wyklętych

Szczecin: Ronda Reagana i Żołnierzy Wyklętych

dodano: 26.08.2011

W dniu 14 czerwca 2011 roku członkowie Stowarzyszenia KoLiber wystąpili do Prezydenta i Radnych Szczecina o upamiętnienie Ronalda Reagana i nadanie jego imienia nowowybudowanemu rondu u zbiegu ulic Handlowej, Pszennej, Dąbskiej i Chłopskiej.

Jak informuje strona Stowarzyszenia, sprawą zajął się radny klubu PO prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki, który przedstawił KoLibrową propozycję podczas sesji.

Inicjatywa zakończyła się pełnym sukcesem. Na sesji w dniu 25 lipca br. Rada Miasta podjęła uchwałę, która przewiduje nadanie nazwy „Rondo im. R. Regana” rondu u zbiegu ulic: Pszennej, Handlowej i Chłopskiej. Jednocześnie rondo u zbiegu ulic: Morwowej i Chojnickiej ma nosić nazwę „Rondo Żołnierzy Wyklętych”.

Trudno znależć słowa uznania dla radnych, którzy w jednym dniu uhonorowali pogromcę Imperium Zła i żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

Zespół IRR