Instytut Ronalda Reagana
Stowarzyszenie "Godność" o pomniku Reagana w Gdańsku

Czesław Nowak

dodano: 08.02.2012

List Prezesa Stowarzyszenia “Godność” w Gdańsku do Instytutu im. Ronalda Reagana w sprawie pomnika Ronalda Reagana w Gdańsku, w parku imienia 40. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Autor odnosi się w nim do tekstu Gdańsk: Radni mówią “nie” lokalizacji pomnika Jana Pawła II i Ronalda Reagana, który przedrukowaliśmy za portalem www.trojmiasto.pl

[...] Przeczytałem na Waszym Portalu, że komisja kultury Rady miasta nie wyraziła zgody na lokalizację pomnika w proponowanym miejscu, co jest prawdą, ale nie zgadzamy się z jej argumentacją, bowiem ks. abp Sławoj Leszek Głódź nie miał zastrzeżeń co do formy pomnika jak i jego lokalizacji. Mamy jego podpis na projekcie pomnika. Jego wypowiedź, którą zamieszczacie, była żartem, aby pytający dał mu spokój. Ks. Abp jest wielkim zwolennikiem tego pomnika. Kiedy go pytaliśmy czy nie będzie miał nic przeciwko temu, że Papież, jako wielka postać Kościoła, będzie na jednym pomniku z osobą świecką, stwierdził, że będzie to bardzo ciekawe i dobre zestawienie, które będzie atrakcyjne dla ludzi. Powiedział na zakończenie rozmowy “macie pieniądze to budujcie”. Proszę więc o sprostowanie tej wypowiedzi Ks. Abp Metropolity, bo jest nieprawdziwa. Można przecież do niego zadzwonić i sprawdzić.

Jako prezes Stowarzyszenia “Godność” byłem radnym miasta Gdańska w latach 1998-2006. W tym czasie, w imieniu Stowarzyszenia zgłosiłem projekt Uchwały do Rady Miasta o nadanie tytułu Honorowego Obywatela dla Prezydenta Ronalda Reagana i Margaret Thatcher. Rada Miasta w dniu 24 sierpnia 2000 roku nadała im tytuły Honorowych Obywateli Miasta Gdańska.

Także z inicjatywy Stowarzyszenia “Godność” Rada Miasta Gdańska w dniu 24 października 2004 nadała nowo utworzonemu parkowi nadmorskiemu nazwę “Park Prezydenta Ronalda Reagana”. Obie uchwały przesyłam osobnym e-mail’em.

Jeżeli chodzi o budowę pomnika Papieża Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana to liczymy, że Rada Miasta Gdańska podejmie uchwałę w dniu 23 lutego br. Wystąpiliśmy do Radnych z listem otwartym. Po tym terminie poinformujemy Was o decyzji Rady.

Mamy obecnie przygotowane dokumenty, jak również jesteśmy w trakcie prowadzenia zbiórki publicznej na ten cel. Rzeźbiarze wykonują modele figur pomnika. Prezydent Gdańska zobowiązał się, że miasto pokryje koszty otoczenia pomnika. Chcielibyśmy, aby pomnik został wykonany do czerwca br., bowiem w tym miesiącu przypada 25 rocznica pielgrzymki Papieża na Wybrzeże oraz Ich spotkania w Miami na Florydzie we wrześniu 1987 roku.

Chcę dodać, że z inicjatywy Stowarzyszenia Godność Honorowymi Obywatelami Miasta Gdańska są także płk. Ryszard Kukliński, Jan Nowak Jeziorański i Zbigniew Brzeziński. O innej naszej inicjatywie napiszę później, liczymy na stały kontakt i współpracę z Waszym Instytutem.

Nasze Stowarzyszenia zrzesza na wybrzeżu byłych działaczy “Solidarności” i więźniów politycznych z lat 1980 – 89. Wśród członków Stowarzyszenia “Godność” jest 7 byłych radnych Miasta Gdańska i 6 byłych parlamentarzystów.

Z wyrazami szacunku,

Czesław Nowak
Prezes Stowarzyszenia “Godność”
Gdańsk, 2 lutego 2012 roku