Instytut Ronalda Reagana
Rondo Reagana w Szczecinie

Rondo Reagana w Szczecinie

dodano: 22.06.2011

W dniu 14 czerwca 2011 roku członkowie Stowarzyszenia KoLiber wystąpili do Prezydenta i Radnych Szczecina o upamiętnienie Ronalda Reagana i nadanie jego imienia nowowybudowanemu rondu.

Poniżej treść listu:

Pan Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Szanowni Państwo Radni
Rady Miasta Szczecin

W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja nad nadaniem nazwy nowo wybudowanemu rondu u zbiegu ulic Handlowej, Pszennej, Dąbskiej i Chłopskiej w prawobrzeżnej części Szczecina. Członkowie Konserwatywno-Liberalnego Stowarzyszenia KoLiber, zgromadzeni zarówno w oddziale szczecińskim, jak i w pozostałych oddziałach na terenie kraju, zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie poniższej propozycji nadania nazwy przedmiotowemu rondu.

W naszym przekonaniu rondo powinno nosić imię Ronalda Wilsona Reagana. Chcielibyśmy przypomnieć, że zmarły 7 lat temu amerykański prezydent Ronald Reagan był bez wątpienia największym przyjacielem Polski, spośród wszystkich osób sprawujących tę najwyższą w Stanach Zjednoczonych Ameryki funkcję. Powinniśmy uczcić pamięć Prezydenta USA, który dzięki swej światłej polityce i wielkiej rozwadze doprowadził do upadku Imperium Zła, co pozwoliło Polsce odzyskać niepodległość i pełną suwerenność po wielu latach zniewolenia. Prezydent Ronald Reagan wspierał ruch Solidarności i był przyjacielem Papieża Jana Pawła II. Zrobił dla Polski więcej niż niejeden przywódca Naszej Ojczyzny. Ronald Reagan jest symbolem walki o wolność. Niemal całe swe życie publiczne poświęcił walce o wolność – zarówno tę polityczną, gospodarczą i społeczną. Prezydent Reagan doprowadził do odrodzenia Ducha Wolności na kontynencie amerykańskim i na całym świecie.

Członkowie Stowarzyszenia KoLiber wyrażają przekonanie, że osoba Ronalda Reagana zasługuje na upamiętnienie także w Szczecinie. Apelujemy do Państwa o uczczenie pamięci wybitnego męża stanu Ronalda Wilsona Reagana.

Z poważaniem,

Adam Surmacz
Prezes szczecińskiego oddziału stowarzyszenia KoLiber

Za: www.szczecin.koliber.org