Instytut Ronalda Reagana
Rondo im. Prezydenta Ronalda Reagana w Lublinie

Rondo im. Prezydenta Ronalda Reagana w Lublinie

dodano: 24.06.2011

Zainicjowana przez lubelski oddział KoLibra oraz radnego Marcina Nowaka akcja uhonorowania Ronalda Reagana w 100. rocznicę urodzin zakończyła się sukcesem. Na sesji Rady Miasta 31 marca lubelscy radni postanowili, że rondo u zbiegu ulic Willowej, Sławinkowskiej i Gajowej będzie nosiło imię Ronalda Reagana, prezydenta USA w latach 1981-89.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 5 czerwca 2011 r. (rocznica śmierci Prezydenta) przy udziale członków lubelskiego KoLibra, prezesa Marcina Kamińskiego, radnego Marcina Nowaka, radnej Jadwigi Mach, duchownych oraz licznie przybyłych mieszkańców dzielnicy.

W krótkim wystąpieniu okolicznościowym radny Nowak podkreślił zasługi Prezydenta w obaleniu komunizmu i Jego zasługi dla historii dla Polski. Następnie głos zabrał prezes lubelskiego oddziału Arkadiusz Jałowiec, który zwrócił uwagę na dziedzictwo ideowe Ronalda Reagana oraz podkreślił potrzebę jego kontynuacji.

Koliber Lublin

Źródło: www.lublin.koliber.org