Instytut Ronalda Reagana
Rada Warszawy: Rondo im. Ronalda Reagana

Marcin Bonicki, dodano: 08.06.2013

Mamy w Warszawie Rondo im. Ronalda Reagana! Rondo zlokalizowane jest w Dzielnicy Włochy, na skrzyżowaniu ul. Łopuszańskiej i Alej Jerozolimskich.

W dniu 9 maja 2013 roku Rada m.st. Warszawa podjęła uchwałę nr LIV/1579/2013 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Tytuł uchwały jest nieco enigmatyczny, jednak paragraf 1 ust. 1 uchwały rozwiewa wszelkie wątpliwości:

“Skrzyżowaniu ulicy Łopuszańskiej i Alej Jerozolimskich zlokalizowanemu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nadaje się nazwę: Rondo Ronalda Reagana (nazwa skrócona: Rondo R. Reagana)”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 45 radnych, przeciwnych było 2, wstrzymało się 5. Dziękujemy!

ZA:
Michał Bitnerm Izabela Chmielewska, Zbigniew Cierpisz, Jacek Cieślikowski, Michał Czaykowski, Magdalena Czerwosz, Rafał Dorosiński, Zbigniew Dubiel, Dariusz Figura, Aleksandra Gajewska, Andrzej Golimont, Michał Grodzki, Marcin Hoffman, Agnieszka Jakowicka, Lech Jaworski, Marta Jezierska, Olga Johann, Piotr Kalbarczyk, Jarosław Krajewski, Andrzej Kropiwnicki, Mieczysław Król, Paweł Lech, Krystian Legierski, Dorota Lutomirska, Maria Łukaszewicz, Jarosława Maćkowiak, Agnieszka Makles, Ewa Malinowska-Grupińska, Waldemar Marszałek, Ewa Masny, Piotr Mazurek,Andrzej Melak, Anna Nehrebecka-Byczewska, Anna Pabisiak, Michał Serzycki, Aleksandra Sheybal-Rostek, Jarosław Szostakowski, Maria Szreder, Piotr Szyszko, Zofia Trębicka, Maciej Wąsik, Joanna Wiśniewska-Najgebauer, Maciej Wyszyński, Małgorzata Zakrzewska, Dorota Zbińkowska

PRZECIW:
Paulina Piechna-Więckiewicz, Bogdan Żuber

WSTRZYMAŁO SIĘ:
Adam Cieciura, Marcin Rzońca, Tomasz Sybilski, Alicja Żebrowska, Małgorzata Żuber-Zielicz

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, co dotychczas nie nastąpiło.

Źródło: bip.warszawa.pl

Wcześniej o wniosku radnych PiS z Dzielnicy Włochy informał portwal “tvnwarszawa.tvn24.pl” (tutaj)

Marcin Bonicki