Instytut Ronalda Reagana
Rada miejska w Gdańsku jest na tak!

Czesław Nowak

dodano: 29.03.2012

Informacja, którą otrzymaliśmy dziś po południu

Rada Miasta Gdańska o godz. 12:30 podjęła uchwałę o lokalizacji i budowie pomnika Papieża Jana Pawla II i Prezydenta Ronalda Reagana w Parku Nadmorskim im. Prezydenta USA. Za uchwałą glosowało 30 radnych, 1 się wstrzymał od glosu.

Ta uchwała otwiera drogę do budowy otoczenia pomnika przez Miasto. Postacie pomnika wysyłamy w poniedziałek do odlewni w Legionowie. Będą gotowe do montażu w końcu maja. Jestem przekonany, że Miasto dołoży starań, aby pomnik był gotowy na 25. rocznicę pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Wybrzeżu.

Dziękuję Prezydentowi Adamowiczowi, że przekonał radnych do poparcia budowy pomnika. Dziękuję Radnym, że głosowali za tą uchwałą, która przecież służy naszemu Miastu i jego mieszkańcom.

Czesław Nowak
Prezes Stowarzyszenia “Godność”

Więcej o inicjatywie budowy pomnika: List otwarty

***

Poniżej zdjęcia odlewów, miniatury pomnika i zaakceptowany tekst tablicy pamiątkowej: