Instytut Ronalda Reagana
List otwarty do radnych Gdańska

Czesław Nowak

dodano: 14.02.2012

List otwarty Prezesa Stowarzyszenia “Godność” w Gdańsku do radnych Gdańska w sprawie pomnika Jana Pawła II i Ronalda Reagana w Gdańsku, w parku imienia 40. Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Panie i Panowie Radni Miasta Gdańska,

Stowarzyszenie “Godność” 4 lata temu wystąpiło z inicjatywą budowy pomnika Papieża Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana w parku nadmorskim, noszącym imię tego wielkiego przyjaciela Polski. Projekt pomnika oparty jest na fotografii, gdy obaj spacerowali w parku w Miami na Florydzie we wrześniu 1987 r.

Prezydent Gdańska, ceniąc ich zasługi, od początku popierał tę inicjatywę. Stwierdził, że Miasto nie może zbudować pomnika, ale deklarował, że może ono zaprojektować i wykonać otoczenie pomnika. Zachęcał nas, abyśmy zebrali wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia zbiórki publicznej i wykonali na nasz koszt odlewy figur pomnika. Pan Prezydent obiecał załatwianie spraw formalnych przez podległe mu służby. Potwierdzam, że zarówno Referat Kultury, jak i Wydział Architektury spełniły to zadanie z należytą starannością. Komisja ds. Pomników i Tablic w ubiegłym roku oceniała projekt jak również miejsce posadowienia pomnika. Przy wyborze miejsca brała udział między innymi dyrektor Refereatu Kultury pani Anna Czekanowicz-Drążewska i dyrektor ZdiZ Mieczysław Kotłowski.

Ze swej strony spełniliśmy wszystkie warunki, tj. zebranie pozwoleń, założenie konta i potrzebnych środków finansowych. Dla potrzeb projektowych pomnika na nasz koszt wykonaliśmy wizualizację i figurki pomnika w stosunku 1:5 a także koncepcję projektu otoczenia. Liczyliśmy, że z naszej strony jako organizacji społecznej, która od lat wspiera miasto w zakresie upamiętniania wydarzeń historycznych, nasza inicjatywa zostanie poparta przez Radę Miasta i podejmie ona uchwałę w listopadzie 2011 r. Na przeszkodzie stanęło podobno negatywne stanowisko Komisji Kultury. Nie będę rozważał, czy było ono słuszne czy nie, ale chcę podkreślić, że miejsce posadowienia pomnika, jak również jego projekt, poparł ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Ze względu na to, iż mamy zebrane środki finansowe, potrzebną dokumentacją, proszę Radę Miasta, jako były działacz Solidarności dwukrotnie więziony w stanie wojennym, poseł z lat 1989-93, radny miasta w latach 1998-2006 oraz prezes Stowarzyszenia “Godność” od 1994 r., o uchwalenie tej uchwały w miesiącu lutym br. Chcę dodać, że członkami Stowarzyszenia “Godność” jest 7 radnych z minionych kadencji, a także 6 innych parlamentarzystów.

Chcielibyśmy, aby ten pomnik powstał w czerwcu, na 25. rocznicę pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Wybrzeżu. Dla Gdańska i jego mieszkańców, szczególnie tych którzy zaangażowali się w walkę o wolną Polskę, ta rocznica ma wymiar symboliczny. Tym pomnikiem chcemy oddać hołd tym dwóm Wielkim Ludziom, którym zawdzięczamy Niepodległość.

Liczę, że Panie i Panowie Radni zrozumieją nasze intencje i poprą uchwałę. Ten pomnik będzie sławił Papieża Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana w Polsce i świecie, a także nasze miasto Gdańsk.

W załączeniu przesyłam fragment książki Piotra Musiewicza, w którym autor opisuje relacje, kontakty i współpracę Prezydenta i Papieża w latach 1981-90. Jest to dobre uzasadnienie dla budowy tego pomnika. Proszę poczytać.

Czesław Nowak
Prezes Stowarzyszenia “Godność”
Gdańsk, 2 lutego 2012 roku