Instytut Ronalda Reagana
List Michaela Reagana z okazji odsłonięcia pomnika Jana Pawła II i Ronalda Reagana

Michael Reagan

dodano: 15.07.2012

Do uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II i Ronalda Reagana list skierował Michael Reagan, najstarszy syn Prezydenta Ronalda Reagana

Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele,

Jest mi bardzo przykro, że nie mogę uczestniczyć wraz z Państwem w uroczystości odsłonięcia tego bardzo ważnego pomnika. Jest on ważny nie tylko z powodu postaci, które przedstawia, ale również dlatego, że uroczystość ma miejsce w kolebce “Solidarności”, tego ruchu narodowo-wolnościowego, który był zupełnie kluczowy w wybiciu się Polski ponownie na niepodległość.

Gdy usłyszałem, że wspaniali obywatele Trójmiasta – Gdańska, Gdyni i Sopotu – zdecydowali się zbudować pomnik, spacerujących ręka w rękę Jana Pawła II i Ronalda Reagana, pomyślałem sobie najpierw tak: “Jaki to honor i przywilej, że Ojciec mój będzie związany z osobą, którą podziwiał najbardziej na świecie. Będzie na pomniku z polskim papieżem.”

Informowano mnie o inicjatywach, aby uhonorować mego Ojca w Polsce – rondo w Tarnowie, plac w Nowej Hucie, popiersie w Warszawie i inne inicjatywy. Jest jasne, że Polacy pamiętają!

Państwo pamiętacie rolę, jaką mój Ojciec, prezydent Reagan, odegrał w rozpadzie Związku Sowieckiego oraz upadku Żelaznej Kurtyny.

Pamiętacie, jak bardzo Prezydent Reagan wzruszył się “Solidarnością” i dzielnymi Polakami, którzy walczyli o wolność. A przede wszystkim pamiętacie Państwo, że podczas prezydentury mego Ojca Wasza wolność bardzo wiele znaczyła dla wszystkich Amerykanów.

Najpierw komuniści chcieli obedrzeć Polaków z ich pamięci historycznej, łącznie z najnowszymi dziejami. Totaliści chcieli zniszczyć historię, aby kontrolować ludzi pozbawionych świadomości dziejowej. Obecnie postkomuniści i rozmaici moralni relatywiści starają się pogrzebać przeszłość, jako rzekomo “nieważną”. Ale Polacy w ogóle, a szczególnie Państwo – obywatele miasta Gdańska – wybraliście pamięć i upamiętnienie wysiłków tych dwóch ludzi, którzy zrobili wszystko, co w ich mocy, aby obalić komunizm i stworzyć warunki, dzięki którym “Solidarność” ostatecznie pokonała Imperium Zła.

Walka “Solidarności” to kontynuacja zmagań o niepodległość Polski podjętych przeciw III Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu w 1939 r. Ludzie “Solidarności” są spadkobiercami Armii Krajowej i powojennych powstańców antykomunistycznych. Po długiej, mozolnej walce w 1989 r. przyszło zwycięstwo. Polacy zdobyli wolność. Teraz muszą walczyć, aby wolność tę utrzymać.

Pamięć jest jedną z najważniejszych broni w arsenale walki o wolność. Inną bronią są ci ludzie, którzy są w stanie wznieść się ponad troski dnia codziennego i pamiętać o tym, co najważniejsze. Ich wizja polega nie tylko na pamięci o przeszłości, którą trzeba uczcić. Ich wizja opiera się na przyszłości. Tylko dobrze zakotwiczeni w przeszłości możemy wiedzieć, kim naprawdę jesteśmy w teraźniejszości, aby śmiało wmaszerować w przyszłość.

Polska ma szczęście, że posiada grupę ludzi, którzy rozumieją wzmacniający się wzajemnie związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Chciałbym szczególnie podziękować trzem osobom odpowiedzialnym za spełnienie projektu pomnika – odpowiednio: Prezesowi, Wiceprezesowi i Sekretarzowi Stowarzyszenia “Godność” – Czesławowi Nowakowi, Andrzejowi Osipów i Stanisławowi Fudakowskiemu. Chciałbym również podkreślić wkład profesora Szczepana Bauma oraz Ryszarda Grudy, Andrzeja Michałowskiego i Mieczysława Wędrowskiego. Ponadto chciałbym przesłać wyrazy uznania fundatorowi, czyli unii kredytowej SKOK i jej prezesowi Grzegorzowi Biereckiemu. Wreszcie pragnę podziękować Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi za przechowanie pamięci o walce za wolność Polaków.

Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo odwiedzę Gdańsk. Jak to mawiał mój Ojciec – Niech Wam Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi Polskę.

Michael Reagan