Instytut Ronalda Reagana
Gdańska "Solidarność" popiera ideę budowy pomnika

Krzysztof Dośla

dodano: 14.02.2012

List Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność” do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w sprawie budowy pomnika Jana Pawła II i Ronalda Reagana

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność” pragnę poprzeć ideę budowy pomnika Papieża Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana w parku imienia Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Gdańsku zgłoszoną przez Stowarzyszenie “Godność”.

Wielkość i znaczenie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zasługi dla szerzenia demokracji i obalenia systemu totalitarnego Prezydenta Ronalda Reagana są znane i niepodważalne w Polsce i na świecie.

Idea upamiętnienia tych dwóch wielkich postaci w mieście, w którym narodziła się “Solidarność”, jest warta poparcia.

Z poważaniem,

Krzysztof Dośla
Przewodniczący ZRG NSZZ “Solidarność”
Gdańsk, 08.02.2012